Κάλυψη με Μουσαμά

Η κάλυψη κτιρίων με μουσαμά είναι μια διαφημιστική λύση για μονιμότερη προβολή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την δυνατότητα να καλύπτουμε τυφλά σημεία κτηρίων, μικρές ή μεγαλύτερες επιφάνειες, δημιουργώντας παράλληλα και την κατάλληλη υποδομή.
Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστη λύση με μια ομάδα τεχνικών με μεγάλη εμπειρία στις τοποθετήσεις αυτές, που απαιτούν μεταλλικές κατασκευές. Τα μεταλλικά τελάρα με μουσαμά μπορούν να αποτελέσουν και μια οικονομική λύση για επιγραφές, που μαζί με εξωτερικό φωτισμό δίνουν ένα καλό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε την προμέτρηση, παραγωγή και τοποθέτηση καθώς και την ηλεκτρική μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού. Ο μουσαμάς εκτυπώνεται από μεγάλα βιομηχανικά plotter και το υλικό περνάει από φινίρισμα, ώστε να θερμοκολληθεί και να ραφτεί. Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται μέσα στην εταιρεία μας, με ακρίβεια και ταχύτητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ