Η εταιρεία DIGIPRINT ιδρύθηκε από τον κ. Λευτέρη Σούμπαση το 2002, αποτελώντας μετεξέλιξη και φυσική συνέχεια της επιτυχημένης πορείας μιας προϋπάρχουσας επιχείρησης εκτυπώσεων.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση της εταιρείας προς τους πελάτες της και η ευελιξία της να προτείνει τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες του καθενός, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός άριστου ονόματος στην ελληνική αγορά των εκτυπώσεων και την καθιέρωση της DIGIPRINT ως ενός αξιόπιστου συνεργάτη.   Ανάμεσα στο πελατολόγιο της επιχείρησης συγκαταλέγονται κορυφαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, όμιλοι και γνωστές αλυσίδες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.